Kategorije

Kompanija:

 

Portal medicinskaoprema.com je elektronski alat kojim upravlja Meding d.o.o. iz Novog Sada, preduzeće sa višedecenijskom istorijom u oblasti prometa medicinskom opremom. U toku našeg višegodišnjeg rada, shvatili smo da brzina i kvalitet pružene usluge predstavljaju prednost na trištu tako da Meding sa svojim zaposlenima uredjuje i administrira portalom u cilju lakše komunikacije sa korisnicima.

Sva medicinska sredstva su prošla detaljnu proveru nadležnih organa koja regulišu ovu oblast, kao i proces registracije preduzeća za obavljanje delatnosti Ministarstva zdravjla Republike Srbije. Stručni kadar zaposlenih u Medingu pokriva procese prometa, distribucije i praćenje neželjenih dejstava i o tome izveštava nadležne organe u skladu sa zakonom o Lekovima i medicinskim sredstvima.

Takodje Meding je u stalnom kontaktu sa proizvodjačima iz inostranstva sa kojima ulaže napore vezano za kontrolu kvaliteta proizvoda, rokova isporuke i snabdevenost tržišta.Medicinska oprema

Korpa

 x 

Prazna korpa