Povratak na: Respiratori transportni

Respirator Kompak 190

Štampanje
Transportni respirator
Respirator Kompak 190
Osnovna cena
Opis

Prenosivi respirator, neinvazivni, namenjen za odrasle i decu.

Radi u režimu:

-CVM-kontrolisane ventilacije (podrazumeva potpuno obavljanje ventilacije pluća bez spontanog disanja. Zadaju se sledeći parametri: disajni volumen, maksimalni inspiratorni pritisak i frekvencija disanja. Odnos inspirijuma i ekspirijuma je 1:2),

-TVM(asistirana ventilacija pluća podrazumeva da frekvenciju disanja određuje bolesnik, a ventilator pri svakom ostvarenom minimalnom negativnom udisajnom pritisku, dodaje protok vazduha u disajne puteve do ostvaraenja zadatog pozitivnog pritiska),

-A/CV režim(pri asistirano-kontrolisanoj ventilaciji pluća inspirijum započinje bolesnik, a ventilator zatim ostvaruje zadati disajni volumen ili protok, do nivoa zadatog inspiracionog pritiska u disajnim putevimaima, nakon čega sledi pasivni ekspirijum. Ukoliko bolesnik smanji broj disajnih ciklusa, ventilator ostvaruje kontrolisane respiracioni cikluse na zadatoj frekvenciji).

 

*Frekvencija: 5-40 bpm

*Protok: 2-20 l/min

*I/E odnos: 1:2       

*Koncentracija O2: 60% ili 100%

*Kiseonička boca: 2l

*Trajanje baterije: oko 3h